doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.

vysokoškolská pedagožka na Univerzitě Palackého v Olomouci

navržena hnutím Starostové a nezávislí

zastupitelka města Olomouce

hanackova.andrea@seznam.cz

Doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D. (*25.3.1972) žije v Olomouci od narození svých dětí, dnes tady působí především jako vysokoškolská učitelka na Univerzitě Palackého. Andrea je vdaná a má tři větší děti. Jako Husákovo dítě prožila dětství v normalizaci a už se do té doby nikdy nechce vracet. 

Provází studenty historií a teorií divadla a rozhlasu, píše odborný blog na dokrevue.cz, přednáší a publikuje. V učení preferuje všechny formy participace studentů ve výuce i v životě školy. Je zastánkyní nutné proměny tradičního tereziánského školství. Preference respektujícího namísto mocenského přístupu, rozvoj kritického myšlení namísto memorování jsou pro ni základní principy fungování škol na všech úrovních. Ve vlastní rodině zažila potřebnost inkluze a její užitek pro jedince i pro většinovou společnost. Společné vzdělávání na webu Ministerstva školství České republiky: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/spolecne-vzdelavani-je-prirozena-vec-a-hanackova

Mnoho let pracovala na volné noze jako rozhlasová dokumentaristka, Český rozhlas občas vysílá její dokumenty a pohádky pro děti. O médiích přednáší i dobrovolnicky v rámci projektu Univerzity Palackého UniON. Snaží se středoškolákům i lidem mimo centrum v Olomouckém kraji vysvětlovat, že základem demokracie jsou také veřejnoprávní média a jejich nezávislost na aktuální politické situaci. Vede divadelní a rozhlasové kroužky s dětmi, pomáhá organizovat festivaly Prix Bohemia Radio a Academia Film Olomouc.

Politiku dosud zažívala hlavně v malé obci Crhov na Zábřežsku, kde spoluzakládala vesnický spolek a v praxi vyzkoušela komunitní plánování i participaci občanů na rozvoji obce. Vyznává jednoduchá a jasná pravidla, která budou dodržovat především zastupitelé a radní, všechny městské organizace i samotní občané. Soustředí se především na spolupráci města s Univerzitou Palackého.

Na společnou kandidátku Pirátů a Starostů v Olomouci byla nominována za hnutí Starostové a nezávislí, není členkou strany. V komunálních volbách v říjnu 2018 byla zvolena do zastupitelstva města Olomouce.