/ Leden 28, 2019

Rádi bychom, než vyjde 2. letošní číslo, vysvětlili náš možná poněkud provokativní příspěvek do Olomouckých listů. Úmyslně jsme se nedrželi nabízeného tématu, jelikož už určení tématu je formou jisté cenzury. Ale popořadě.

Olomoucké listy jsou médiem placeným z našich daní. Stejně jako Česká televize nebo Český rozhlas. Tato média „veřejné služby“ mají ze zákona zajišťovat objektivní a vyvážené zpravodajství. Stejnou povinnost mají v tiskovém zákoně i Olomoucké listy.

Aby např. ministři neměli možnost přímo ovlivňovat obsah reportáží v ČT a rozhlase, fungují v těchto institucích mediální rady, ktere ex post kontrolují, zda je dodržován zákon.

Takovou mediální radu by měly mít i Olomoucké listy. Ideálně formou (mediálního) výboru zastupitelstva, kde bude zastoupena i opozice.

Reální tvůrci Olomouckých listů by tedy měli být pod dohledem zastupitelů, rozhodně ne rady. Neboť to by odpovídalo situaci, kdy by nad Českou televizí měla kontrolu pouze vláda ČR. Zastupitelstvo by pak mělo schvalovat a kontrolovat plnění smlouvy i s TV Morava, kterou každoročně rada uzavírá.

Stávající nastavení totiž „kupodivu“ nahrává situaci, kdy se v médiích placených z našich daní (sebe)prezentují primárně členové rady. Tato situace sama o sobě může být považována za porušení tiskového zákona.

V minulém volebním období byly Olomoucké listy pod kritikou opozice, ve které bylo i hnutí ANO, máme rádi Olomouc. Věříme tedy, že alespoň u kolegů z ANO získame pro přenastavení vydávání městských novin podporu.

PS: co tak do vydávání Olomouckých listů zapojit i (ne výlučně) studenty Katedry žurnalistiky? Nebylo by to SMART řešení?