Chcete privatizovat další majetek města? NE

Stejně už není téměř co. Městské paláce už stejně byly prodány místním kmotrům (Dietrichsteinský palác, U Zlatého jelena…). Byty se prodaly za 20% odhadní ceny již v 90. letech. Nechceme prodávat další majetek, ale naopak jej zhodnocovat.

Tedy snad s výjimkou Aquaparku, ten bychom klidně prodali, kdyby ho někdo chtěl.


Chcete sbírat více dat? ANO

Politiku zakládáme na datech, ne na dojmech. Mluvíme jen o anonymních datech, samozřejmě.  Město i veřejnost musí mít přehled o počtech míst ve školách, o dopravních zácpách a parkovacích místech, o chování cyklistů, o kulturních akcích, o poloze autobusu apod.

Chceme zavést princip, že za veřejné peníze budou veřejná data (tzv. opendata), na kterých mohou třeba studenti univerzity vytvářet užitečné aplikace.


Zlevníte MHD? ANO

Chceme zlevnit dlouhodobé časové jízdenky. V Praze stojí roční Lítačka 3 650,- Kč, v Olomoucká tramvajenka  3 200,- Kč. Máme snad metro? Lidem se musí vyplatit mít roční jízdenku a namísto kupování jednorázových lístků.

Praha zlevnila roční jízdenku a následně si ji koupilo 3x více lidí. Domníváme se, že tento krok by mohl fungovat i v Olomouci.


Myslíte na cyklisty? ANO

Předně, vedení města musí jít samo příkladem – my na kole do práce už jezdíme. Olomouci zatraceně chybí pruhy pro cyklisty na silnicích, kde dochází v průměru k jedné nehodě týdně. Na chodnících často cyklopruh chvíli je, chvíli zase ne.

Chceme logickou síť cyklospruhů a stezek. Začít se musí okruhem kolem centra, ideálně uzkým hladkým pruhem pro cyklisty tam, kde jsou kostky. Díky datům od Rekol víme, kde chybí stojany pro kola.

Na nádraží a u klíčových stanic MHD musí být i bezpečné kolárny pro elektrokola.


Zrušíte příměstské vlaky? NE

Naopak! SMART města využívají svou stávající “hard” infrastrukturu co nejefektivněji. V příměstských vlacích dnes nemáte možnost si orazit lístek na MHD nebo zaplatit SMS jízdenkou. Proč? Nechceme vozit vzduch, ale lidi.

Jízdní řády MHD musí být propojeny s těmito vlaky, aby se doplňovaly a byly vidět i na okolních zastávkách třeba tramvají.


Máte plán k opravě 8. května? ANO

Tato ulice by měla být bránou do centra, tzv. „sdíleným prostorem“ (shared space), ve kterém by byl omezen provoz aut a byla by zde ideálně jednosměrka pro rezidenty a zásobování, která by provoz aut zúžila na minimum. Zbytek by vyplnil prostor pro chodce, cyklisty, lavičky a zeleň. Před ZŠ Komenium lze uvažovat o parkovišti kiss + ride. Před Mořicem zase o obnovení Mořického náměstí.


Zlepšíte fungování KMČ? ANO

Komise městských částí jsou očima a ušima radnice v dané lokalitě. Nejlépe ví, kde je potřeba opravit chodník nebo snížit rychlost. Chceme zvýšit objem peněz, se kterými KMČ hospodaří z dosavadních 300 000,- Kč na až 3 miliony.

Příspěvek se bude lišit podle počtu obyvatel a rozlohy městské části. KMČ bude i důležitým prvkem pro kontrolu plnění úkolů, které dostávají třeba technické služby v dané lokalitě skrze aplikaci, která se osvědčila např. v Kolíně.


Zapojíte občany do rozhodování? ANO

Participativní rozpočet je osvědčeným nástrojem, jak propojit město s jeho obyvateli, jimž poskytuje možnost podílet se na podobě veřejného prostoru a prosazovat své nápady. Začneme v prvním roce realisticky s částkou 10 milionů Kč, kterou budeme v případě pozitivní zkušenosti postupně zvyšovat. Chceme efektivní řešení.

Zapoji občany chceme v situaci, kdy ještě lze něco změnit. Nesmí být postaveni před hotovou věc, což se občas s oblibou děje.

Jedním z pilotních projektů by mohla být revitalizace Nábřeží Přemyslovců u Bezručových sadů

Nadchnul nás podobný projekt v Litomyšli, kde krasně opravili nábřeží Loučné.


Povolíte Šantovka Tower? NE

Ne za stávajících okolností a na stávajícím místě. Problematická je také skupina lidí, kteří za celým záměrem stojí. Podporujeme rozvoj města, ale regulovaně a udržitelně. Město nemůže dávat bianco šeky developerům. Jsme pro zachování stávajících výškových limitů.

Postavení Šantovky tower na místě, kde byla soudem zrušená výšková regulace pro formální pochybení, by bylo výsměchem veřejnosti, vládě práva a legitimního očekávání všech ostatních developerů i celé veřejnosti.


Zaměříte se na fungování městských firem? ANO

Stěžejní je, aby ředitelé/ky městských firem byly jmenování na konkrétní funkční období (např. 4 roky). Tím se automaticky vytvoří tlak na jejich výkon, který budeme měřit podle jasných


Nenašli jste odpověď na svoji otázku? Nebojte se zeptat a napište nám.