/ Červen 22, 2019

Vážené občanky a občané města Olomouce,v úterý 25. června 2019 bude jednat Rada města Olomouce. Zastupitelské kluby Piráti a Starostové Olomouc a ProOlomouc odeslaly otevřený dopis, ve kterém vyzývají k ochraně veřejného zájmu. Nechceme se smířit s tím, že koalice nejprve rok blokovala projednávání Šantovka Tower v Zastupitelstvu a pak prosadila tajné hlasování, ve kterém o jediný hlas neprošla námitka proti výškovým limitům. Nebráníme soukromému investorovi ve stavbě. Chceme jen, aby měl stejná pravidla, jako všichni ostatní. Jeho mrakodrap není veřejným zájmem Olomouce.Rada města Olomouce může podat odvolání proti územnímu rozhodnutí a vydat pro lokalitu Šantovka stavební uzávěru. To vytvoří prostor pro jednání.Pomozte nám přimět Radu města Olomouce, aby o této věci znovu jednala. Radní mohou současnou situaci změnit. Napište jim taky! Můžete poslat hromadný mail celé Radě města Olomouce, popřípadě oslovit jednotlivé radní – kontakty naleznete na konci dokumentu.Pokud nechcete dopis sami formulovat, lze poslat třeba toto: Vážená Rado města Olomouce,jako občan/ka žádám o projednání bodu: odvolání proti územnímu rozhodnutí v lokalitě Šantovka a vydání stavební uzávěry tamtéž, na zasedání Rady města Olomouce 25. června 2019.S nelibostí (rozhořčením) jsem zaznamenal/a, že téma výškových limitů v našem městě nebylo včas a řádně projednáno Zastupitelstvem města Olomouce. Obstrukce, zdržovací taktiky, neochota jednat – to vše vedlo k tomu, že Zastupitelstvo dostalo věc k projednání až PO udělení územního rozhodnutí developerovi. Ten tak získal bezprecedentní výhodu oproti všem ostatním, kteří v Olomouci žijí. Nesete za to přímou politickou odpovědnost.Vyzývám Vás, abyste hájili skutečně veřejný zájem, nikoli zájem jedince. Přes následující odkaz můžete poslat hromadný mail celé Radě města Olomouce, popřípadě oslovit jednotlivé radní:

miroslav.zbanek@olomouc.eu

martin.major@olomouc.eu

matous.pelikan@olomouc.eu

otakar.bacak@olomouc.eu

karel.konecny@olomouc.eu

marketa.zaleska@olomouc.eu

eva.kolarova@olomouc.eu

miloslav.tichy@olomouc.eu

milan.feranec@olomouc.eu

jan.holpuch@olomouc.eu

ladislav.snevajs@olomouc.eu