/ Únor 12, 2019

Pokračujeme v seriálu našich komentářů k programovému prohlášení Rady města Olomouce pro roky 2018-2022.  

Část 2: Transparence

Oblast transparence téměř kopíruje jeden z pilířů našeho volebního programu. Pohlídáme jak slíbený konec klientelismu, tak i prostřednictvím našich nominantů větší zapojení odborných komisí a komisí městských částí do schvalovacích procesů. Navýšení rozpočtu komisí městských částí je správný krok, ne však takovým způsobem, jak tomu je v rozpočtu r. 2019.

Velmi důležitým bodem je zavedení pravidel pro transparentní personální politiku. Moc se těšíme na zveřejňované zápisy ze zasedání rady.

Dle prohlášení má v průběhu následujícího volebního období padnout rozhodnutí, co bude dále s budovou NAMIRO. Chybí zde ale vyjádření, k jakému řešení se koalice kloní. Doufáme, že za 4 roky stihne nejen rozhodnout, ale i situaci vyřešit.

Rozšíření digitalizace magistrátu samozřejmě vítáme. Bohužel nám ale chybí konkrétnější vize. Budeme však za digitalizaci především jednotlivých odborů samosprávy aktivně bojovat.