NAŠI ZASTUPITELÉ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA OLOMOUCE 2018-2022:

Šestičlenný zastupitelský klub koalice Piráti a Starostové je složen ze 3 členů České pirátské strany a 3 nestraníků nominovaných hnutím Starostové a nezávislí. 

Hynek Melichar

vysokoškolský pedagog na Univerzitě Palackého v Olomouci

zastupitel města Olomouce

hynek.melichar@pirati.cz

Josef Suchánek

ředitel Správy kolejí a menz Univerzity Palackého

zastupitel města Olomouce

 josef.suchanek@upol.cz

Viktor Tichák

doktorand na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, lingvista

zastupitel města Olomouce

viktor.tichak@pirati.cz

Marek Zelenka

právník protikorupční organizace

zastupitel města Olomouce

marek.zelo@seznam.cz

Jakub Knápek

učitel angličtiny a španělštiny na gymnáziu Hejčín, muzikant

zastupitel města Olomouce

jakub.knapek@pirati.cz

Andrea Hanáčková

 

vysokoškolská pedagožka na Filozofické fakultě Univerzity Palackého

zastupitelka města Olomouce

hanackova.andrea@seznam.cz

Zastoupení ve výborech Zastupitelstva města Olomouce:

Finanční výbor – Mgr. Viktor Tichák (předseda výboru)

Kontrolní výbor – Mgr. Marek Zelenka, LL.M. (člen výboru) 

Členové komisí městských částí (KMČ):

Komise městských částí jsou důležitým pojítkem mezi vedením města a občany. Na základě připomínek obyvatel předkládají Radě města Olomouce a pracovníkům magistrátu podněty pro jejich práci. Další informace včetně statutu KMČ a jednacího řádu naleznete na webu města Olomouc ZDE.

Informace a kontakty na jednotlivé KMČ naleznete v po kliknutí na název příslušného KMČ.

Černovír a Klášterní Hradisko

Mgr. Petr Fojtík

Droždín

Mgr. Gabriela Lochmanová

Hejčín

doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D. (nahradila Mgr. Marka Zelenku, LL.M.)

Holice

Ing. Josef Suchánek

Chomoutov

Mgr. Romana Rickardtová

Chválkovice

RNDr. Petr Pikal

Lazce

Jakub Hájek

Lošov

bez zastoupení

Nedvězí

bez zastoupení

Nemilany

Vlastimil Pavlík

Neředín

Mgr. Petra Svobodová, Ph.D.

Nová Ulice

Zdeněk Žák (nahradil Bc. Jakuba Nepejchala)

Nové Hodolany

Mgr. Jakub Knápek

Nové Sady

Ing. Jan Rakovský

Nový Svět

Jiří Václavský

Olomouc – střed

Tomáš Svoboda

Olomouc – západ

Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.

Pavlovičky

Ing. Aleš Opletal

Povel

Bc. David Novák

Radíkov

Mgr. et Ing. Martin Müller

Řepčín

Miloš Zmeškal

Slavonín

Mgr. Jiří Škarabela

Staré Hodolany a Bělidla

Svatopluk Losert

Svatý Kopeček

Jana Krejčová

Tabulový Vrch

Ing. Vlastimil Bednařík

Topolany

Bc. Irena Prosecká

Týneček

Bc. Kateřina Absolonová

Členové odborných komisí Rady města Olomouce (RMO):

Odborné komise jsou iniciativní a poradní orgány rady města v oblasti výkonu samostatné působnosti. Komise se usnáší většinou hlasů svých členů a ze své činnosti odpovídají radě města. Jejich členy a předsedy jmenuje rada města, která je rovněž v případě potřeby odvolává z funkce. Další informace o odborných komisích naleznete ZDE.

Informace a působnost jednotlivých odborných komisí naleznete v po kliknutí na název příslušné odborné komise.

Komise sociální

Lucie Spáčilová (nahradila Bc. Jakuba Nepejchala)

Komise bytová

Mgr. Eva Machová

Komise majetkoprávní

Ing. Josef Suchánek

Komise škodní a likvidační

Bc. Michal Kolesár

Komise pro architekturu, územní plánování a pro program regenerace památek MPR

Bc. David Novák

Komise dopravní

Zdeněk Žák

Komise kulturní

doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.

Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost

Tomáš Svoboda

Komise pro výchovu a vzdělávání a využití volného času

doc. Mgr. Radmila Pavlíčková Prchal, Ph.D.

Komise cestovního ruchu

Mgr. Petr Fojtík

Komise životního prostředí

Bc. Nela Chudová

Komise pro sport a tělovýchovu

Mgr. Jiří Škarabela

Komise pro občanské záležitosti

Ing. Vlastimil Bednařík

Komise hospodářského rozvoje

Mgr. Viktor Tichák

Komise pro vnější vztahy

Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.

Komise smart city a informační technologie

Mgr. Marek Zelenka, LL.M.

Komise protipovodňových opatření

Ing. Josef Suchánek

Přehled kandidátů do Zastupitelstva města Olomouce koalice Piráti a Starostové 2018 naleznete zde.