Mgr. Viktor Tichák

28 let

doktorand na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, lingvista

člen České pirátské strany

zastupitel města Olomouce

předseda zastupitelského klubu Piráti a Starostové

předseda Finančního výboru zastupitelstva města Olomouce

viktor.tichak@pirati.cz

+ 420 777 152 528 (soukromé číslo)

Mgr. Viktor Tichák (*12.1.1990) se narodil v Olomouci, žije v Olomouci a Ostravě. Maturoval na Slovanském gymnáziu a vystudoval českou a německou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, kde pokračuje doktorským studiem a také učí. Jedno funkční období, tj. 3 roky, působil jako místopředseda Akademického senátu Filozofické fakulty UP, byl členem Ekonomické komise AS FF UP. Bohaté zkušenosti má i ze zahraničí, půl roku studoval ve švýcarském Bernu, zúčastnil se mnoha vědecko-výzkumných projektů a konferencí (Štýrský Hradec, Vídeň, Drážďany, Bad Kissingen, Atlanta, New Orleans). Jeho specializací je kontrastivní lingvistika, morfologie, slovotvorba, sémantika a vývoj jazyka. 

Kromě výuky působí jako tajemník Letní školy slovanských studií Olomouc, překládá, vede jazykové kurzy, píše a publikuje. Ve volném čase se učí jazyky (mluví anglicky, německy a učí se maďarsky, italsky a francouzsky), má rád turistiku, cestuje, jezdí na kole, navštěvuje operu a hraje na klavír.

Olomouc je pro něj srdcová záležitost, od dětství četl Kdy-Kde-Co, Info i Radniční listy a s napětím sledoval vše, co se v Olomouci děje. Od svého dědečka Milana Ticháka zdědil velký zájem o olomouckou historii. 

Politicky se hlásí k hodnotám liberální demokracie, v daných duelech (by) volil van der Bellena, Merkelovou, Clintonovou, Macrona a Drahoše. 

Snaží se být aktivním občanem, ale často naráží na nevůli nebo nefunkční komunikaci města. Chtěl by město především otevřít jeho občanům, i proto je jedním z garantů programového bodu Olomouc otevřená.

Viktor je členem České pirátské strany. V komunálních volbách v říjnu 2018 byl zvolen do zastupitelstva města Olomouce. Viktor získal důvěru svých kolegů-zastupitelů a byl zvolen předsedou zastupitelského klubu koalice Piráti a Starostové. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Olomouce byl zvolen předsedou finančního výboru.