/ Červen 14, 2019

Stavební úřad v úterý vydal územní rozhodnutí pro Šantovka Tower. Jako zastupitelé jsme v aktivní městské politice teprve osm měsíců, zažili jsme čtyři zasedání zastupitelstva. Na každém z nich jsme se snažili podpořit hnutí ProOlomouc, které je v Olomouci mnohaletým nositelem tématu Šantovka Tower. Dvakrát jsme se pokusili svolat mimořádné zastupitelstvo, pokaždé chyběl jeden hlas. Stejně jako kolegům nám jde nejen o zachování charakteru Olomouce jako památkové rezervace, ale dovoláváme se i dodržování nastavených pravidel platných pro každého.

Příběh Šantovka Tower je mimo jiné příběhem fatálního selhání několika konkrétních lidí, úředníků, kteří vydávali stanoviska proti vůli památkových institucí a městských činovníků, kteří toto jednání politicky zaštítili. Naše zastupitelka Andrea Hanáčková k tomu podotýká: ”I za tu krátkou dobu je zjevné, jak těžké je zvrátit hlasovací mašinerii zastupitelstva, které dosud poslušně plnilo politické zadání koaličních stran a odmítalo o změně územního plánu vůbec jednat.”

Situace je špatná, ale zrnko optimismu v nás stále přetrvává. Do nabytí právní moci územního rozhodnutí je stále možné přijmout změnu územního plánu a zavést výškové limity, jak je předpokládal původní územní plán. “Je však vhodné podotknout, že zastupitelstvo nikdy neprojednávalo, ani mu nikdo nenavrhnul změnu územního plánu v takové podobě, aby se kolem Šantovy ulice mohl stavět mrakodrap. Případné územní rozhodnutí bude z našeho pohledu stále naprosto nelegitimní“, uzavírá situaci kolem mrakodrapu náš zastupitel Marek Zelenka.