/ Leden 28, 2019

30. ledna 2019 ve 20 hodin se zastupitelský klub Pirátů a Starostů sejde na návsi v Holici v restauraci Holický statek. Už podruhé bude klub jednat veřejně, tak, aby se jednání mohli účastnit i občané. Přijďte s námi diskutovat o tom, jak můžeme hájit i Vaše zájmy!

Už v polovině listopadu jsme se sešli s obyvateli městské části Olomouc – střed v pirátském centru Picolo. Ověřili jsme si, že tento model schůzek je životaschopný a veřejností vítaný. Postupujeme podle běžného programu našich pravidelných schůzek zastupitelského klubu. Kontrolujeme úkoly z minula, ověřujeme priority našeho programu, chystáme agendu pro příští zastupitelstvo. Zároveň o všem diskutujeme s přítomnými občany a vysvětlujeme pramovoci a možnosti zastupitelů.

Víte, jaká máte jako občané a občanky práva ve vztahu k Zastupitelstvu města Olomouce? Tušíte, jak dostat svůj problém na zasedání Komise městské části nebo Zastupitelstva? Orientujete se v tom, jak jsou ve městě rozděleny pravomoci a kdo za co odpovídá?

Piráti a Starostové šli do voleb se sloganem „Čistě a odvážně!“ Svůj zájem o Olomouc rozdělili do čtyř hlavních sektorů a postupně řeší jednotlivé body v kapitolách Olomouc otevřená – vstřícná – vzdělaná – město s vizí. K otevřenosti a vstřícnosti logicky patří i transparentnost a naslouchání voličům, občanům jednotlivých městských čtvrtí Olomouce.

Piráti a Starostové pracují s vizí transparentní, přátelské a chytré správy města. Pracujeme ze všech sil na tom, abychom i z opozice byli platnými hráči v městské politice.