/ Únor 6, 2019

Piráti a Starostové oceňují koncepční programové prohlášení Rady města Olomouce a slibují, že budou konstruktivně pomáhat při realizaci mnoha dílčích bodů.

V seriálu představíme své komentáře k jednotlivým tématům prohlášení, které postupně pozorně studujeme. Za některá témata můžeme koalici pochválit, v některých bychom se zaměřili na jiné priority.V mnoha ohledech je programové prohlášení velmi obecné, plné floskulí a planých slibů.

„Průnik našeho volebního programu a programů některých koaličních stran byl patrný už před volbami. Proto jsme velmi rádi, že se tyto body podařilo dostat do programového prohlášení rady,“ uvedl Viktor Tichák, předseda zastupitelského klubu Pirátů a Starostů.

Část 1. – Hospodaření

V době, kdy je třeba snižovat dluh města, oceňujeme, že je oddlužování a koncepční nakládání s financemi a majetkem zahrnuto do programového prohlášení.

Zmíněný plán investic, k jehož tvoření či připomínkování bude zřízena pracovní skupina s naší účastí, zabrání doufejme nekoncepčním projektům ad hoc, jakými byl např. aquapark. Takové projekty by město dále zadlužovaly. Věříme tedy, že zmíněné „postupné snižování dluhu v závislosti na investicích“ neumožňuje scénář, že by kvůli jednotlivým projektům (např. městské hale) úvěry Olomouce ještě narostly.

Souhlasíme se změnou způsobu řízení a kontroly městských akciových společností. Očekáváme, že se tomu tak stane ještě v první polovině roku 2019 a že bude zaručena lepší kontrola. Současnou přechodovou fázi, kdy představenstvo tvoří pouze zástupci koalice, vnímáme velmi negativně a s obavami.

Naopak pozitivně se stavíme k prioritám týkajícím se vody a energií. Pohlídáme realizaci úsporných opatření v oblasti spotřeby elektrické energie. Programový bod, který říká, že bude “provedena analýza a zahájena příprava přechodu provozování celé vodohospodářské infrastruktury”, zní neodvážně – za 4 roky snad dokáže koalice dojít i dále než jen k “zahájení přípravy”.