Olomouc otevřená Olomouc vstřícná Olomouc vzdělaná Město s vizí

 

Olomoucká radnice potřebuje po čtvrtstoletí vlády tzv. „tradičních“ stran změnu. Je nutné narušit klientelistickou síť, která zde vznikla díky nedostatku občanské kontroly radnice a dlouhodobé úzké spolupráci především ODS a ČSSD (ať už skryté či otevřené). Korupční a klientelistická politika stylu devadesátých let a tzv. opoziční smlouvy musí zmizet v nenávratnu.

Pravidelně posloucháme stížnosti občanů, že město je vůči jejich problémům hluché. Mezi správou města a jeho obyvateli se utvořila propast, která umožňuje místním politikům pokračovat v zajetých kolejích polovičatých a pohodlných rozhodnutí. Koalice a rozdělení postů v Radě města, komisích či městských firmách jsou přezíravě „upečené“ půl roku před volbami. Součástí tohoto systému už se prakticky stalo i formálně opoziční hnutí ANO 2011.

Každý, kdo navštívil či v online (nearchivovaném) přenosu sledoval zasedání zastupitelstva, byl svědkem papalášské arogance moci. Řadový občan vedení města příliš nezajímá. Správa města je velmi zpolitizovaná, v odborných komisích často nesedí odborníci, ale zasloužilí straničtí „trafikanti“. Stejně tak v komisích městských částí, jejichž fungování je i tímto značně paralyzované. Nevýhodně uzavřené smlouvy a nerozumné investice město zatížily dluhem bezmála dvou miliard korun. Řada problémů zůstává neřešených či jsou jejich stávající řešení polovičatá. Takový stav dusí rozvoj Olomouce, která má potenciál být mnohem významnějším, progresivním městem, které ideálně kombinuje rozumný rozvoj s péčí o jedinečné historické dědictví. Olomouc je plná lidí s kreativními nápady, kteří musejí dostat prostor.

Prosazujeme zdravější a zelenější město s kvalitním veřejným prostorem. Dáme Olomoučanům možnost rozhodovat o podobě svého okolí pomocí tzv. participativního rozpočtu. Posílíme pravomoci a zefektivníme fungování a financování komisí městských částí.

Známe problémy Olomouce, mezi Olomoučany chodíme a diskutujeme s nimi. Problémy budeme řešit systémově a odborně na základě skutečných dat. O chystaných rozhodnutích se nebojíme diskutovat s lidmi.

Jedním z takových problémů je doprava. Obyvatele trápí město zacpané auty, nedostatek parkovacích míst či nedokončená síť náhodně končících cyklostezek (např. do Holice). Olomouc má přitom ideální podmínky stát se městem, kde je cyklodoprava číslem jedna.

Z Olomouce odchází kvalifikovaná pracovní síla do Brna, Prahy i jinam. Olomouc má přitom potenciál stát se ve spolupráci s Univerzitou Palackého vyspělým technologickým a strategickým centrem nejen Moravy, ale i celé střední Evropy. Vytvoříme podmínky pro firmy, které poskytnou nová atraktivní pracovní místa a omezí odliv pracovní síly z Olomouce.  

Dalším z palčivých problémů je bezdomovectví. Je to problém, s nímž se potýká řada českých měst a který nemá navzdory populistickým heslům jednoduchá řešení. Uspokojivé řešení vyžaduje delší čas a součinnost řady institucí. Těm, kteří se chtějí začlenit zpět do společnosti, bychom měli být maximálně nápomocní. Významnou roli zde musejí hrát neziskové organizace především v oblasti sociálních služeb, které si zaslouží více peněz. Chceme podporovat projekty pomocí víceletých grantů, aby mohly neziskové organizace více pracovat na tom, co je jejich posláním, a netrávit čas sháněním peněz a administrativou. 

Město má k dispozici hromady dat, které nevyužívá. Zavedeme princip „veřejné peníze = veřejná data“. Každá organizace, která dostává peníze z města, bude poskytovat data o své činnosti ve formátu otevřených dat. Město i veřejnost se tak dozví, kde jsou kulturní akce, kolik je dětských skupin, jakou mají kapacitu, kolik mají volných míst, kde jsou asistenční služby pro seniory a jestli mají místo, kde je místo k parkování apod. Nebudou se shromažďovat žádná osobní data, ale jen informace důležité pro veřejnost. Podstatné je, aby byly dostupné v jednotném formátu – pak se mohou umístit na stránky města a každý si může vyhledat aktuální a věrohodné informace.

Do odborných komisí a do vedení městských firem patří odborníci. V odborných komisích schvalujících dotace a granty musí také sedět kvalifikovaní lidé. Zejména v oblasti kultury musí existovat prostor pro podporu nových nápadů a akcí. Systém automatického financování příspěvkových organizací a zavedených subjektů často bez hodnocení kvality nepřispívá ke kulturnímu rozvoji města. Městské firmy musejí hospodařit stejně transparentně jako město samotné.

Město Olomouc trpí dvoumiliardovým dluhem. V době aktuálního hospodářského růstu by se měl dluh snižovat. Nízké úrokové sazby a přebytek likvidity mezi developery by měl být dostatečným tahounem rozvoje města. Samozřejmě infrastrukturní projekty jako jsou opravy vodovodní sítě, chodníků a silnic se musejí provádět kontinuálně, ale tyto jsou již zahrnuty v každoročním rozpočtu. Město si musí vytvořit polštář pro budoucí náhlé výdaje např. v případě živelných katastrof.

Máme nástroje, jak tyto a další problémy řešit. Máme příklady dobré praxe z jiných měst. Zároveň můžeme využít zkušenosti Pirátů a Starostů z celé České republiky. Nabízíme odborná řešení na základě faktů a dat.