OLOMOUC OTEVŘENÁ

PRŮHLEDNÁ POLIKA A OPATŘENÍ PROTI KLIENTELISMU

Prosadíme:

 • OTEVŘENÉ MĚSTO

Olomouc se stane členem spolku Otevřená města a zavedeme další zajímavé projekty. Např. projekt a aplikace Cityvizor přehledně ukazuje hospodaření jednotlivých městských investic.

 • TRANSPARENTNÍ A DEMOKRATICKÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Jak na to?

Posílíme roli odborníků a vznik reprezentativních, průhledně složených komisí, jejichž rozhodnutí budou respektována. To se týká jak odborných komisí, tak např. komisí při výběrových řízeních na veřejné zakázky nebo na důležité pracovní pozice ve vedení příspěvkových organizací a akciových společností s městskou účastí.

Zapeklité městské společnosti. Ředitelé budou výběrovou komisí vybíráni na fixní období, budou pravidelně chodit před Zastupitelstvo veřejně představit práci společnosti, kterou spravují.

 • OPATŘENÍ PROTI SOUBĚHU A POLITICKÉMU OBSAZOVÁNÍ FUNKCÍ

Jak na to?

Provedeme kontrolu důležitých pozic v institucích zřizovaných městem a akciových společností s majoritním podílem města. Důležitá funkce nemá být „další do sbírky“, ale služba občanům města.  Jména předsedů představenstev, ředitelů a dalších funkcionářů se příliš často opakují. Příliš často zde nacházejí azyl vysloužilí političtí matadoři. Najdeme zde naše bývalé primátory či hejtmany, např. Ivan Kosatík je t. č. ředitelem Vodohospodářské společnosti Olomouc sídlící ve stejné budově jako Moravská vodárenská (Veolia). Předsedou představenstva druhé jmenované (soukromé) firmy je nikdo jiný než Martin Tesařík. Bude nás zajímat, jestli všichni prošli otevřeným výběrovým řízením. Zmapujeme, kdo kde sedí a kolik peněz našeho města mu přistává na účtu. Musíme jasně definovat a jmenovat, které funkce se nesmějí sbíhat – kde dochází ke střetu zájmů. Např. členové Rady města by neměli vykonávat vedoucí pozice v městských akciových společnostech (např. Bc. Miroslav Petřík byl ředitelem Technických služeb města Olomouce a zároveň radním).

 • EFEKTIVNÍ OPATŘENÍ PROTI KLIENTELISMU

Co je to klientelismus? Klientelismus je systém neprůhledných vztahů a zákulisních dohod, které poškozují zájmy subjektu, v našem případě města a jeho občanů.

Jak na to? Budeme rozkrývat klientelistické vazby, upozorňovat na neprůhledná jednání a zavádět opatření, která budou přispívat k férovým řešením. Každá situace se musí vyřešit nejvýhodněji pro město a jeho občany, nikoli jen pro vybrané při zákulisních jednáních.

Jak se to nedělá? Příkladů je mnoho: Šantovka Tower, Aquapark, Namiro… Velmi nepřehledné je v současné době financování sportu v Olomouci. Kolik jde vlastně peněz na který sport? Proč musejí společnosti jako ZOO Olomouc inzerovat na stadionech vlastněných městem a jakým korytem v takových případech protéká proud peněz města? Proč je Zimní stadion v tak špatném stavu? To zjistíme, zprůhledníme, objasníme, zveřejníme a napravíme.

REFORMA MĚSTSKÝCH FINANCÍ

 • FINANCE MĚSTSKÝM ČÁSTEM

Jak na to? Novelizujeme statut Komisí městských částí (jmenování přímo Zastupitelstvem, nikoli pouze Radou města) a provedeme systémovou změnu metodiky rozpočtu, která KMČ poskytne více prostředků k účelovému čerpání, např. aby se mohl chodník postavit celý, a ne „letos čtvrt a příští rok možná zbytek, když vyjdou peníze“. V současné chvíli dostává každá komise shodně 430 tisíc korun za rok, bez ohledu na velikost městské části a na počet obyvatel. Zohledňujeme všechny zmíněné parametry, a navíc provádíme analýzu potřeb jednotlivých částí podle výročních zpráv z posledních let. Pracujeme nyní s částkou bezmála 60 milionů korun, které na chod městských částí chceme ročně poskytnout.

 • FINANCE OBČANŮM

Co je to participativní rozpočet? Město vyčlení určitou část finančních prostředků na projekty samotných občanů, kterými chtějí své město zvelebit. Obyvatelé města hlasují, který projekt se jim nejvíce líbí. Autoři těch projektů, které získají největší podporu spoluobčanů, pak dostanou peníze na realizaci.

Jak na to? Chystáme pro začátek v soutěži projektů rozdělit částku 10 milionů korun.

EFEKTIVNÍ FUNGOVÁNÍ MAGISTRÁTU

 • ZAJISTÍME REVIZI KOMPETENCÍ A AGEND MMOl

Jak na to? Posbírali jsme už při tvorbě programu celou řadu stížností na současné fungování magistrátu – nedostatečná komunikace s občany, přetíženost některých pracovišť, neefektivní fungování některých odborů. Zkontrolujeme, kolik mají odbory práce, kde je příliš zaměstnanců, kde je jich málo a potřebují posily. Začneme odborem interního auditu a kontroly, který nám poté pomůže se zbylými odbory.

Blíž občanům – každý měsíc na gril. Je obtížné podívat se svým spoluobčanům do očí. Ne tolik pro ty, co svou práci na magistrátu opravdu vykonávají pro Olomoučany. Proto by neměl být problém, když bude součástí popisu práce každého vyššího představitele odboru účastnit se na žádost komise městské části jejího veřejného zasedání.Patronát nad komisemi dříve využívali neuvolnění členové Rady a mělo to smysl, přinášeli do Rady konkrétní podněty.

Efektivní administrativa – olomoucký magistrát má nejvíce úředníků a nejvyšší náklady na jejich mzdy ze srovnatelných měst, to je třeba řešit na základě zmíněné revize. Nechceme plošně rušit pracovní pozice, chceme tlačit na vzdělání úředníků a zvyšování jejich kompetencí. Pustíme na magistrát stážisty, kteří se seznámí s agendami veřejné správy a pomohou úředníkům zrychlit a zefektivnit vnitřní procesy.

KOMUNIKACE S OBČANY

 • SROZUMITELNĚ A VČAS

Jak na to? Jednoduše, srozumitelně, lidsky – způsobů, jak zpravit občany o důležitých věcech, je mnoho. Od klasických městských vývěsek, přes papírové letáky do schránky a Olomoucké listy, po webové stránky, elektronická média a sociální sítě. Občané musejí dostat prvotřídní informační servis o tom, co se děje ve městě, především pak v jejich městských částech nebo přímo v jejich ulici. Nelíbí se nám, když např. majitelé provozoven v ulici, která se má druhý den začít rekonstruovat, zatím netuší, jak bude vyřešeno zásobování. Nelíbí se nám, že občan dostane do schránky plán rekonstrukce ulice, která se ale začne rekonstruovat až za několik let podle zcela jiného plánu. Budeme aktivně zapojovat občany do diskusí na běžná i kontroverzní témata, a to i v městském prostoru pomocí kampaní, organizací dobře propagovaných veřejných diskusí aj.

 • VŠECHNY ZPRÁVY A NÁZORY JSOU DŮLEŽITÉ

Co tím chceme říct? V současné době máme pocit, že čteme jen samé dobré zprávy – vedení města prezentuje svoje výsledky a sděluje dobré zprávy svým občanům. Špatné zprávy najdeme vždy pod čarou malým písmem, pokud vůbec. Chceme vnést do Olomouckých listů serióznější žurnalistiku. Občané si zaslouží vědět vše, včetně stinných stránek a alternativních názorů. Z naší kontaktní kampaně např. vyplynulo, že jsou obyvatelé a Komise městských částí Chválkovice a Pavlovičky mnohem lépe informováni o možném zrušení cesty z Chválkovic na Sv. Kopeček, než je tomu u občanů Sv. Kopečku, Lošova a Radíkova. Prvním má opatření ulevit od hluku, proto tuto dobrou zprávu dostanou, ke druhým se informace nedostane, protože těch se to dotýká nejvíce.

DIGITALIZACE ÚŘADŮ

 • PODPOŘÍME VĚTŠÍ DIGITALIZACI ÚŘADŮ

Není už digitalizace dost? Obyvatel parkovací zóny si jde vyřídit novou parkovací kartu na Odbor dopravy MMOl. Jedná se jen o prodloužení platnosti karty, přesto musí ručně vyplnit žádost, předložit občanský průkaz a technický průkaz. Zaměstnanec/zaměstnankyně odboru ručně vyplní žádanku na pokladnu, mezitím ručně přepíše údaje do počítače a ručně vypíše parkovací kartu. Je to 21. století? Našim cílem je alternativa: Doma vyplním žádost, na pokladně zaplatím a vyzvednu si kartu. Podobně v desítkách dalších situací.

 • NÁŠ SMĚR – SMART CITY

Jak na to? Nejprve je třeba synchronizovat systémy a sbírat data, sbírat data, sbírat data, od Googlu, Waze, Městské policie, Univerzity Palackého (např. počty studentů), DPMO, Idosu, ale i prostá anonymizovaná statistická data o obyvatelích (např. podíl seniorů a dětí), data o kultuře (návštěvnost jednotlivých divadel, koncertů, filharmonie) nebo o sportu (návštěvnosti sportovišť, hřišť, sportovních událostí). S těmito daty se pak dají dělat kouzla.

Lepší místo. Inspirací je mnoho. Např. mobilní aplikace „Lepší místo“ může pomoci sbírat podněty od občanů, tak jako to děláme my při kontaktní kampani. Stačí vyfotit díru v chodníku a fotka se dostane k odpovědné osobě na magistrátu a zároveň na příslušnou komisi městské části (o to se postaráme). V Ostravě stačí v tramvaji pípnout kartou při nástupu a „Máte platnou jízdenku“. Inspirujeme se. Ale budeme vymýšlet i nová řešení, aby byla Olomouc inspirací pro ostatní.

OLOMOUC OTEVŘENÁ SVĚTU

 • OLOMOUC – CENTRUM STŘEDNÍ EVROPY

Jak na to?

Olomouc je ideálně položené krásné město např. pro summit visegrádské čtyřky stejně jako mezinárodní kulturní festivaly nebo veletrhy. Zaktivujeme naše zahraniční vztahy a vytvoříme nové vazby – navážeme spolupráci s některým z měst sousedního Rakouska (v této sousední zemi dosud nemáme partnerské město, přitom se spojitost nabízí hned s několika z nich), v dlouhodobější vizi budeme počítat s investicemi do olomouckého letiště, neboť právě v tomto typu dopravy vidíme budoucnost. Ale začít se dá u gest vstřícných k turistům – např. pobočku infocentra na nádraží, více angličtiny, např. na rozcestnících (více v následující části).