/ Březen 3, 2019


Piráti a Starostové usilují o přehlednější a průhlednější systém dotací z městského rozpočtu. Na zastupitelstvu se budou ptát především na dotace městským firmám – nejde jen o peníze z jedné kapsy do druhé?

V průběhu ledna a února se scházely odborné komise pro sport, vzdělání, cestovní ruch, kulturu, životní prostředí, prevenci kriminality a sociální věci. Na programu jejich jednání byly návrhy dotací z rozpočtu města Olomouce. Ve všech těchto komisích mají Piráti a Starostové své zastoupení, proto se v úterý 26. února naši členové komisí sešli s předsedou zastupitelského klubu Viktorem Tichákem, aby si navzájem vyměnili zkušenosti. A nestačili se divit – rozdílů bylo více než dost.

Viktor Tichák svolal na pátek 1. března Finanční výbor Zastupitelstva města Olomouce. Členové výboru diskutovali např. o dotacích pro městské firmy. V různých dotačních programech letos jako žadatelé figurují Flora, filharmonie, ale také městská policie nebo dokonce odbor školství olomouckého magistrátu. Situace je velmi nepřehledná, není jasné, kdo si o dotaci může žádat a na jaký typ projektu.

Udělování dotací příspěvkovým organizacím města a městským akciovým společnostem bude výbor řešit na svém příštím zasedání. Pokud si může Moravská filharmonie Olomouc požádat o městskou dotaci, proč nemohou dotaci získat městem zřizované školy? Spíše se ale ptáme, zda lze peníze městským firmám vůbec považovat za dotace, když jdou z města opět do města. Neubíráme tím peníze otevřené soutěži? Nejde o zbytečnou administrativní zátěž?

Na zasedání zastupitelstva dne 4. března budeme především žádat vysvětlení, proč byla poskytnuta dotace 500 000,- Kč městské policii za účelem pořízení dvou kamerových bodů na Dolním náměstí. Taková investice by měla být v rozpočtu města jinde než mezi dotacemi na prevenci kriminality. Stejně tak se ptáme, jak je možné, aby byl žadatelem o dotaci odbor magistrátu. To potom město sepíše smlouvu o poskytnutí dotace se sebou samotným?

Sledujte nás v pondělí online nebo na záznamu.