/ Červen 17, 2019

RMO JE PRO TAJNÉ HLASOVÁNÍ

V návrhu tajného hlasování o změnách územního plánu (aka Šantovka Tower) jde Rada města Olomouce, konkrétně tedy ODS Olomouc + ANO, máme rádi Olomouc, přímo proti svému programovému prohlášení ze dne 30. ledna 2019:

2. Transparentní, otevřená a spolehlivá radnice:
-důsledné prosazování zásad a principů protikorupční politiky města a odstraňování všech forem klientelismu, 
-transparentní personální politika města a jeho organizací.

Následné tajné hlasování neprošlo o jeden hlas. Pro bylo 22 zastupitelů… (proti 11, zdrželo se 11)