/ Listopad 9, 2018

Piráti a Starostové iniciovali diskusi o změně Jednacího řádu Zastupitelstva města Olomouce. Změnám se bude věnovat pracovní skupina ustavená zastupitelstvem, která zasedne v pondělí 12. listopadu.

Jak jsme slíbili v předvolební kampani, usilujeme o co největší transparenci. Lidé, kteří se chtějí na jednání Zastupitelstva nyní podívat, mají jedinou šanci v reálném čase, tedy často v pracovní době. Večer už zasedání na internetu nedohledají. To chceme změnit a zajistit audiovizuální záznamy ze zasedání ZMO. „Záznamy ze zastupitelstev jsou ve spoustě obcí naprosto běžné. Pro úředníky to není téměř žádná práce navíc. Bez záznamu se veřejnost o činnosti dozví zpětně pouze ze zápisů a ty často nevystihují vše, co se na zastupitelstvu odehrálo,“ říká Marek Zelenka, zastupitel za Piráty a Starosty, právník a člen pracovní skupiny.

Dalším důležitým krokem vstříc veřejnosti je usnadnění interpelací. Jde nám o to, aby lidé nemuseli čekat na konec zasedání. Veřejnost v současnosti nikdy neví, jak dlouhé Zastupitelstvo bude. Pokud není bod zařazen v programu, musejí trávit často hodiny na zasedání. Našim navrhovaným řešením je stanovení fixního času pro interpelace veřejnosti. Veřejnost tak získá novou možnost vyjádřit se k bodům, které nejsou na programu zasedání.

Šetříme lesy a chceme elektronické a strojově čitelné materiály! Zpracovatel bodu programu dle § 2 odst. 9 JŘ nebude muset podávat tištěné materiály v 52 výtiscích, bude stačit elektronický dokument.

Materiály zastupitelům budou kompletní, tedy včetně chráněných údajů.  Požadujeme mít připravenou rovněž veřejnou verzi s anonymizovanými osobními údaji, začerněným obchodním tajemstvím apod., aby mohli zastupitelé materiály publikovat.