/ Listopad 5, 2018

Piráti a Starostové budou předsedat Finančnímu výboru Zastupitelstva města Olomouce

Dne 5. 11. 2018 proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva města Olomouce. Byla zvolena Rada města Olomouce bez účasti Pirátů a Starostů. Novou Radu jsme nepodpořili, protože neodráží přání Olomoučanů, aby na radnici nastala změna. Naším cílem je nyní vykonávat poctivou opoziční práci.

Klíčové pro nás byly pozice ve Finančním a v Kontrolním výboru. Ty jsou určeny k tomu, aby kontrolovaly práci a hospodaření městské „vlády“, Rady města Olomouce. Do Finančního výboru Zastupitelstva města Olomouce jsme navrhli Viktora Ticháka a do Kontrolního výboru ZMO Marka Zelenku. „Budeme usilovat o to, aby se Viktor stal předsedou finančního výboru, a podpoříme kolegy z ProOlomouc při volbě předsedy kontrolního výboru,“ sdělil Hynek Melichar, volební lídr Pirátů a Starostů, již před konáním ustavující schůze. Viktor Tichák byl zvolen 35 hlasy.

Předsednictví Kontrolního výboru tak podle nás mělo přirozeně připadnout hnutí ProOlomouc, které vyšlo z komunálních voleb jako druhá největší síla v Olomouci. Bohužel dala koalice přednost kandidátovi SPD+SPOZ Davidu Altovi. Pavel Grasse z ProOlomouc i náš kandidát Marek Zelenka se tak stali pouze řadovými členy výboru. Při pohledu na hlasování ve všech bodech zastupitelského jednání je jasně patrné, že klub SPD a SPOZ hlasoval zcela identicky s koalicí. Jakkoli by měli tři zastupitelé za SPD+SPOZ plnit opoziční roli, jednoznačně pojistili městské koalici vše, co k hladkému schválení v první fázi vládnutí potřebovala. „Těžko říci, zda za tím stojí politický handl, velmi doufáme, že bude politika v následujícím volebním období transparentnější, než v tom minulém,“ říká Viktor Tichák.

Architekta Pavla Grasseho jsme podpořili i na pozici tzv. určeného zastupitele, jehož hlavním úkolem je připravit podmínky pro vznik institutu městského architekta. Ani tato nominace však nebyla hlasováním přijata, pozici bude zastávat Michal Giacintov. I díky této mírné obstrukci jsme si ověřili, že jako silná opozice umíme dát o sobě vědět a dokážeme přimět zastupitele, aby se zamýšleli nejen nad politickou průchodností návrhů, ale především nad odborností a kompetencí kandidátů na pozice v městské správě.

Jedním z bodů dnešního zastupitelstva bylo i odměňování všech pozic od neuvolněných členů Rady až po Komise městských částí. Tento bod byl odročen na další jednání a zároveň vznikla pracovní skupina složená z nominantů všech stran, která se bude odměnami uvolněných i neuvolněných zastupitelů zabývat. Díky připomínce Marka Zelenky bude v rámci této skupiny připraven i návrh změn v Jednacím řádu Zastupitelstva, k němuž máme několik výrazných připomínek.

Jakub Knápek, Hynek Melichar, Josef Suchánek, Viktor Tichák i Marek Zelenka byli mimo jiné Zastupitelstvem města Olomouce pověřeni k oddávání.